Visit my other blog »
Showing posts with label Christian song. Show all posts
Showing posts with label Christian song. Show all posts

Saturday, June 18, 2011

Christian Song

I first heard this song over the Christian radio I've been listening to many years ago. I enjoyed listening to the lyrics and the melody was so easy to learn. I got the lyrics and learned the song. Then I taught it to the youth in our church and we sang it during our worship service.

Isang Silip sa Langit

Ptr. Rolly CayabyabSa langit walang lumpo

Doon walang nakakalbo

Mga ngipin ay kumpleto

Good bye na sa pustisoSa langit walang bulag

Walang matang nanlalabo

Mga pipi’t, mga bingi

Lahat ay gagaling kay KristoWalang pulubi sa langit

Doon walang magkakasakit

Wala na ring magugutom

Lahat tayo’y titira sa mansionWala ng graft & corruption

Wala na rin ang polusyon

Doon walang libingan

Buhay ay walang hangganSa langit walang krimen

Good bye na sa kidnapping

Wala na ring mga sugal

Good bye na pati sa juetengSa langit walang brown-out

Walang baha, wala ng lahar

Ginituan ang lansangan

Doon tayo mamasyalDoon walang nagagalit

Doon wala ng masungit

Doon walang naiinggit

Punung-puno doon ng pag-ibigIn heaven there is no fear

The Prince of Peace is there

Kung nais mo sa langit

Kay Hesus ka kumapit (2x)